Ontwikkelbijeenkomst Waterbouw

Nieuwsbericht

Ontwikkelbijeenkomst Waterbouw

29 november 2022

Op 15 november is de ontwikkelgroep Waterbouw samengekomen bij ESTEL in Nieuwegein. We zijn gestart met het verwerken van de feedback van de vaststellingscommissie Maritiem. Vervolgens hebben we de opdracht voor het examen Waterbouw 2 verder uitgewerkt, waarbij we zowel een variant voor de cutter als de hopper hebben ontwikkeld. Vervolgens hebben we gebrainstormd over scenario’s die geschikt zijn voor de hopper. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt en zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de simulator op Terschelling.