Bijeenkomst ontwikkelgroep Transport & Logistiek N4 (25776 en 25777)

Nieuwsbericht

Bijeenkomst ontwikkelgroep Transport & Logistiek N4 (25776 en 25777)

1 februari 2023

Op vrijdag 20 januari is de Ontwikkelgroep N4 Logistiek Supervisor en Specialist Transport Logistiek bijeen geweest. Zij hebben de opmerkingen van de Vaststellingscommissie Transport & Logistiek overgenomen. Het betreft opmerkingen inzake de examenopdrachten van volgende uitstromen:

  • 25775 Logistiek Teamleider (LT): P2-K1 en P2-K2
  • 25776 Logistiek Supervisor (LS) en 25777 Specialist transport & logistiek (STL): B1-K2, B1-K3 en B1-K4
  • 25776 Logistiek Supervisor (LS) P2-K1

Deze opmerkingen zullen zo spoedig mogelijk verwerkt worden, waarna deze proeves ter beschikking van de scholen gesteld kunnen worden.

De opmerkingen van de Vaststellingscommissie Transport & Logistiek over B1-K1 zijn besproken. Vervolgens heeft de Ontwikkelgroep het profieldeel voor Specialist transport en logistiek P1-K1 ontwikkeld. Er zal zo spoedig mogelijk een datum met de Vaststellingscommissie Transport & Logistiek afgesproken worden om B1-K1 en het profieldeel P1-K1 vast te stellen. Niet vastgesteld hoeft te worden: P1-K1-W4: dit is hetzelfde werkproces als P2-K1-W2 van Logistiek Supervisor en is al vastgesteld.

De ontwikkelgroep komt 17 februari weer bij elkaar om casuïstieken voor de examenopdrachten van de kwalificatiedossiers 25776 en 25777 te ontwikkelen.