Voortgang examenontwikkeling Maritiem Officier

Nieuwsbericht

Voortgang examenontwikkeling Maritiem Officier

29 juni 2021

Voor Maritiem Officier is dit jaar een nieuw dossier beschikbaar. Naar aanleiding hiervan worden nieuwe examens ontwikkeld. De afgelopen maanden zijn per STCW-function (kerntaak) verschillende ontwikkelgroepen samengekomen. Tijdens deze ontwikkelbijeenkomsten zijn de benodigde examen- en beoordelingsvormen bepaald. Op 10 juni hebben de opleidingsmanagers hierop akkoord gegeven. Daarnaast zijn enkele uitgangspunten en deadlines geformuleerd. Het komende schooljaar zullen de examens voor operational level worden ontwikkeld.