ESTEL en Examenwerk ontwikkelen samen examens Luchtvaartdienstverlener

Nieuwsbericht

ESTEL en Examenwerk ontwikkelen samen examens Luchtvaartdienstverlener

23 november 2015

ESTEL en Examenwerk starten een gezamenlijk ontwikkelnetwerk voor het herziene dossier Dienstverlening in de lucht. Scholen in de domeinen Transport en Logistiek en Toerisme werken samen aan een uniforme, landelijke set exameninstrumenten (inclusief examens voor de Moderne Vreemde Talen). De scholen die aan het ontwikkelnetwerk meedoen zijn: De Rooi Pannen, Albeda College, ROC van Amsterdam, ROC Flevoland en Deltion College. De examens Luchtvaartdienstverlener worden zowel via ESTEL als via Examenwerk aangeboden. De geplande opleverdatum is 1 juli 2016.