Uitgelicht Kwaliteitshandboek Distribueren – RemindoToets

Nieuwsbericht

Uitgelicht Kwaliteitshandboek Distribueren – RemindoToets

30 maart 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In deze editie gaan we dieper in op RemindoToets, het digitale afnamesysteem voor theorie-examens en de receptieve taalexamens. ESTEL heeft bewust gekozen voor digitale afname in verband met de mogelijkheid om resultaten te analyseren én de veiligheid van de examenvragen.

Inzage vooraf 
ESTEL biedt de toetscoördinator van de scholen de gelegenheid om de theorie-examens vooraf te beoordelen. De toetscoördinator ontvangt hiervoor een handleiding, waarin de belangrijkste taken in RemindoToets worden toegelicht.

De toetscoördinator verzamelt eventuele feedback en levert deze aan bij de helpdesk. Fouten in het examen worden aangepast, alle andere feedback wordt meegenomen in het onderhoudsoverzicht. (Zie hoofdstuk 7 Kwaliteitshandboek examinering).

In RemindoToets is het alleen mogelijk om te zien wat de examenkandidaat te zien krijgt. Het juiste antwoord wordt niet weergegeven. Dit wordt geborgd door de deskundigheid in het ontwikkel- en vaststellingsproces.

Inzage tijdens 
Tijdens het afnamemoment is er geen mogelijkheid tot inzage voor de surveillant.

Inzage achteraf 
Examenkandidaten hebben conform de OER van de school recht op inzage in het gemaakte examen. In dit geval is het examen afgenomen via RemindoToets en zullen scholen de inzage via ESTEL regelen. Bij ESTEL is het volgende besloten:

Inzage kan aangevraagd worden bij ESTEL door de toetscoördinator van de school en niet door de examenkandidaat zelf.

Voor inzage wordt het volledige, gemaakte examen beschikbaar gesteld.

Scholen kunnen zich bij ESTEL melden en dan zal de inzage (een uitdraai vanuit RemindoToets) binnen 10 dagen na aanvraag naar de school toegezonden worden.

Zie hoofdstuk 6.3 van het kwaliteitshandboek.