Uitgelicht kwaliteitshandboek Distribueren – Productoverzicht en versiebeheer

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek Distribueren – Productoverzicht en versiebeheer

23 februari 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In de vorige nieuwsbrief kwam deel 1 van ‘Productoverzicht en versiebeheer’ aan bod, waarin onder meer de begrippen ‘versie’ en ‘variant’ nader werden toegelicht. In deze editie gaan we na de korte inleiding, dieper in op het versiebeheer bij onderhoud.

Productoverzicht en versiebeheer

Met productoverzichten wordt bekend gemaakt welke exameninstrumenten beschikbaar zijn. Productoverzichten zijn beschikbaar per sector. Op het productoverzicht is zichtbaar wat de actuele versie is van de gepubliceerde exameninstrumenten.

Bij het versiebeheer gelden de volgende uitgangspunten:

  • Onderhoud wordt alleen uitgevoerd op de nieuwste variant bij een ‘vanafcohort’. Dit stimuleert allereerst het gebruik van de nieuwste variant. Ten tweede blijft op deze manier het onderhoud van de exameninstrumenten beheersbaar. Fouten worden uiteraard wel in de oudere varianten gecorrigeerd.
  • Het onderhoud op de nieuwste variant wordt uitgevoerd tot en met de expiratiedatum van het kwalificatiedossier.
  • In het productoverzicht staan alle (examen)instrumenten vermeld met de meest recente versienummers per document. Mocht een versienummer worden opgehoogd zal in het wijzigingsoverzicht beschreven worden bij welk document er een wijziging is doorgevoerd en wat de wijziging exact inhoudt. Daarnaast zal in het productoverzicht het versienummer worden opgehoogd. Voordat (examen)instrumenten worden ingezet is het raadzaam om het productoverzicht te raadplegen voor het meest recente versienummer.