Kwaliteitshandboek uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek uitgelicht

20 september 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer de feedback op de exameninstrumenten.

Feedback op de exameninstrumenten wordt op twee manieren opgehaald.

  • Deelnemende scholen kunnen via hun afgesproken vertegenwoordigers gedurende het jaar bevindingen, wensen, opmerkingen en fouten doorgeven per mail aan de helpdesk van ESTEL. Alle binnengekomen tussentijdse opmerkingen worden geregistreerd op het formulier dataverzameling feedback.
  • Naast alle ongeorganiseerde opmerkingen die over de exameninstrumenten ontvangen worden, is het ook belangrijk om dit georganiseerd te doen. Het systematisch evalueren van de exameninstrumenten draagt namelijk bij aan kwaliteitsverhoging van de exameninstrumenten. Daarom organiseert ESTEL eens per jaar evaluatiebijeenkomsten. Per logische clustering van kwalificaties vindt een evaluatiebijeenkomst plaats.
    In de evaluatiebijeenkomst worden tevens de ontvangen tussentijdse opmerkingen besproken. Samen met gebruikers wordt gekeken welke wensen er in de doorontwikkeling van de exameninstrumenten zijn.

Alle ontvangen feedback kan verdeeld worden in drie categorieën:

1. Er staat een fout in het examen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als een verkeerd cohort, grammaticale onjuistheden of een foutief antwoord.

2. Er is behoefte aan een inhoudelijke wijziging in het examen. Hierbij gaat het om zaken als een vraag of handeling die onduidelijkheid oproept bij de examenkandidaat en/of beoordelaar, een onrealistische afbeelding of een opdracht die als te makkelijk/moeilijk wordt ervaren.

3. Er is feedback op een (ontwerp)proces of procedure van ESTEL zoals is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek. Hierbij gaat het om zaken als de manier waarop het vaststellingsproces verloopt of de beoordelingssystematiek van ESTEL. Ook de opzet van de standaardformulieren valt in deze categorie.