Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

11 oktober 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer de procedures rondom de escalatieladder van ESTEL.

Het kan voorkomen dat leden van commissies of verschillende commissies binnen ESTEL het onderling oneens blijven of anderszins niet tot resultaat komen. Voor de uitvoeringsorganisatie van ESTEL ontstaat dan een onwerkbare situatie: voor de productie is ESTEL afhankelijk van de scholen, die niet tot resultaat komen, terwijl voor diezelfde of andere scholen de examenproducten niet beschikbaar zijn. Hiervoor is binnen ESTEL de zogenaamde escalatieladder ingericht.

In de regel zal het gaan om meningsverschillen over ófwel de inhoud van het examen ófwel de uitgangspunten voor het examen. De inhoud van het examen is het domein van de ontwikkelgroep. De uitgangspunten voor het examen zijn het domein van de Examenadviescommissie. De Vaststellingscommissie werkt vanuit de vraag of het examen voldoet aan de uitgangspunten van ESTEL en het onderzoekskader van de Inspectie. De uitvoeringsorganisatie ziet erop toe dat de commissies rolvast zijn.

In het algemeen kent de escalatieladder slechts enkele treden:

  • De uitvoeringsorganisatie spreekt de betrokken commissies of het betrokken commissielid aan op de afwijking van de uitgangspunten binnen ESTEL. (Commissies zijn Ontwikkelgroepen, Vaststellingscommissies of Examenadviescommissies.)
  • Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, neemt de uitvoeringsorganisatie contact op met de leidinggevende(n) van het commissielid/ de commissieleden.
  • Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, verzoekt de uitvoeringsorganisatie het bestuur om contact op te nemen met de betreffende scholen.