Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

31 oktober 2022

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer het Wijzigingsbeheer van ESTEL.

Om te voorkomen dat er gedurende het opleidingsjaar allerlei wijzigingen doorgevoerd worden in de exameninstrumenten, heeft ESTEL vaste afspraken gemaakt over het wijzigingsbeheer.
Voor iedere categorie geldt een ander proces van afhandeling.

1. Fout in het examen > Het examenbureau of examencommissie geeft aan wat fout is en hoe dit gewijzigd/verbeterd kan worden. > Binnen 5 werkdagen wordt feedback verwerkt.

2. Inhoudelijke feedback > Opmerking wordt geregistreerd op formulier dataverzameling feedback. Feedback wordt voorgelegd aan ontwikkelgroep of tijdens de evaluatiebijeenkomst. Feedback wordt verwerkt volgens ontwikkel- en vaststellingsproces. Wijzigingen worden doorgevoerd. > Wijziging examen- en beoordelingsmix vóór 1 februari. Wijziging inhoud exameninstrument vóór 1 september.

3. Proces/procedure ESTEL > Opmerking wordt geregistreerd op formulier dataverzameling feedback. Feedback wordt voorgelegd aan Examenadviescommisse (EAC). De EAC bepaalt of dit opgenomen wordt in het onderhoudsplan. Onderhoudsplan wordt vastgesteld door het bestuur. > Onderhoudsplan wordt aangepast vóór laatste bijeenkomst EAC voor de zomervakantie.