Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

28 september 2022

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer Productoverzicht en versiebeheer van ESTEL.

Met productoverzichten wordt bekend gemaakt welke exameninstrumenten beschikbaar zijn. Productoverzichten zijn beschikbaar per sector. Op het productoverzicht is zichtbaar wat de actuele versie is van de gepubliceerde exameninstrumenten.

Bij het versiebeheer gelden de volgende uitgangspunten:

 • De ingangsdatum van de geldigheid van een kwalificatiedossier bepaalt de start van het ‘vanafcohort.’ In eerste instantie wordt gestart met het cohort: vanaf2016. De exameninstrumenten zijn voor alle daarna komende cohorten te gebruiken.
 • Het versienummer van een document start met 1v1. Als het document inhoudelijk gewijzigd wordt dan wordt het versienummer opgehoogd naar 1v2. Iedereen heeft er belang bij dat het best mogelijke exameninstrument ingezet wordt.
 • Indien er sprake is van spel en grammaticafouten, fouten in de lay-out/vormgeving of tekstuele inconsistenties wordt het versienummer niet opgehoogd.
 • Het versienummer van documenten die bij elkaar horen blijft gelijk aan elkaar bij een wijziging in één van de documenten.
  • Onder documenten die bij elkaar horen wordt verstaan:
   • de proeve van bekwaamheid, het beoordelingsformulier, de voorschriften en eventuele overige documenten als bijlagen.
   • de casusopdracht/ het theorie-examen, het correctiemodel en eventuele overige documenten als bijlagen.
 • Wanneer een verbetering gevolgen heeft voor de examen- en beoordelingsmix wordt een nieuwe variant geldend bij hetzelfde ‘vanafcohort’ aangeboden. Dit document start met 2v1. Een school heeft de keuze om de gewenste variant in te zetten. De reden voor de nieuwe variant wordt onderbouwd in het verantwoordingsdocument van de nieuwe variant.
 • Wanneer een nieuw kwalificatiedossier beschikbaar wordt gesteld worden de exameninstrumenten beschikbaar gesteld bij een nieuw ‘vanafcohort’. Er wordt weer gestart met een variant 1v1.
 • Onderhoud wordt alleen uitgevoerd op de nieuwste variant bij een ‘vanafcohort’. Dit stimuleert allereerst het gebruik van de nieuwste variant. Ten tweede blijft op deze manier het onderhoud van de exameninstrumenten beheersbaar. Fouten worden uiteraard wel in de oudere varianten gecorrigeerd.
 • Het onderhoud op de nieuwste variant wordt uitgevoerd tot en met de expiratiedatum van het kwalificatiedossier.
 • In het productoverzicht staan alle (examen)instrumenten vermeld met de meest recente versienummers per document. Mocht een versienummer worden opgehoogd zal in het wijzigingsoverzicht beschreven worden bij welk document er een wijziging is doorgevoerd en wat de wijziging exact inhoudt. Daarnaast zal in het productoverzicht het versienummer worden opgehoogd. Voordat (examen)instrumenten worden ingezet is het raadzaam om het productoverzicht te raadplegen voor het meest recente versienummer.