Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

24 mei 2022

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer de Inrichting van het vaststellingsproces van ESTEL.

De uitvoeringsorganisatie levert een voorzitter voor de Vaststellingscommissie. De voorzitter is strikt in het volgen van de stappen van het vaststellingsproces. De voorzitter neemt de verantwoordelijkheid voor een juist verloop van dit proces en benadrukt het belang van de kwaliteit van examens.

Het proces van vaststellen is zo ingericht dat de vaststellingscommissie een onafhankelijke positie inneemt en exameninstrumenten zorgvuldig vaststelt. Dit is op de volgende wijze gerealiseerd:

 • De kwaliteit van de leden van de vaststellingscommissie wordt geborgd:
  • door een aanstelling op basis van een intakegesprek.
  • door het volgen van de training Beroepsgerichte examens vaststellen.
 • De integriteit van de leden van de vaststellingscommissie wordt geborgd:
  • door aanstelling en ontslag door het bestuur.
  • door een geheimhoudingsplicht over de exameninstrumenten; de onderwijsinstelling organiseert zelf de geheimhouding.
  • door een maximale zittingstermijn van drie jaar met een eenmalige herbenoeming van maximaal drie jaar.
 • De onafhankelijkheid van de vaststellingscommissie wordt geborgd:
  • door uitsluiting van deelname aan de ontwikkelgroep.
  • door het principe van gekruist vaststellen (een ontwikkelaar is geen lid van de vaststellingscommissie en andersom).
  • door het hanteren van vaststellingsformulieren.
 • Een vaststellingsbijeenkomst kan alleen doorgang vinden wanneer minimaal 3 leden aanwezig zijn.
 • Het functioneren van de vaststellingscommissie wordt jaarlijks geëvalueerd.