Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

22 februari 2022

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer het Verslag kerntaak van ESTEL.

Op het verslag kerntaak wordt het eindoordeel van de kerntaak gegeven. Alle 0-, 1- en 2-scores van de beoordelingsvormen op de werkprocessen worden hier genoteerd. De methodiek behelst dat iedere beoordelingsvorm binnen een werkproces gelijk weegt. Daarbij geldt dat iedere beoordelingsvorm met minimaal een voldoende beoordeeld moet worden om de kerntaak met minimaal een voldoende te kunnen afronden.

Deze methodiek is gekozen vanwege de eenvoudige rekenkundige toepassing. Dit heeft als mogelijke gevolg dat wanneer een werkproces met meerdere beoordelingsvormen wordt beoordeeld deze verhouding- gewijs zwaarder weegt ten opzichte van werkprocessen met één beoordelingsvorm. Dit wordt voor lief genomen, omdat de essentie van de beoordeling is dat de examenkandidaat terecht zakt/slaagt. Dit wordt gewaarborgd doordat alle onderdelen minimaal voldoende moeten zijn.

Bij het toekennen van het eindoordeel in het verslag wordt het resultaat van een kerntaak uitgedrukt in een driepuntsschaal; onvoldoende, voldoende of goed. Tevens is het mogelijk om het resultaat om te rekenen naar een cijfer. Er zijn twee omrekentabellen opgenomen, één voor het omrekenen naar een onvoldoende en één voor het omrekenen naar een voldoende.