Koopvaardij: uitstel voor de ontwikkeling van één examenplan

Nieuwsbericht

Koopvaardij: uitstel voor de ontwikkeling van één examenplan

24 april 2019

Begin 2018 hebben de opleidingsmanagers voor de Koopvaardij-opleidingen overlegd over de situatie waarbij vanuit ESTEL twee verschillende examenplannen worden gefaciliteerd. Dat is historisch zo gegroeid, maar op de langere termijn niet houdbaar.

Inmiddels is besloten om toch de komst van een nieuw beroepscompetentieprofiel (BCP) en het daarop te baseren kwalificatiedossier af te wachten, voordat met één gezamenlijk examenplan wordt gestart. Dat betekent dat ESTEL de komende tijd nog beide examenplannen blijft ondersteunen en dat de betreffende examens ook apart zullen worden geëvalueerd.