Kennisexamen Logistiek Supervisor

Nieuwsbericht

Kennisexamen Logistiek Supervisor

30 januari 2018

Afgelopen oktober is het ontwikkelnetwerk Logistiek Supervisor voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Met deze groep van enthousiaste, betrokken docenten van verschillende deelnemende ROC’s wordt gewerkt aan het opleveren van een kennisexamen voor management en één voor logistiek. In afstemming met de deelnemers van het ontwikkelnetwerk is een examenmatrijs opgesteld. De leden van het ontwikkelnetwerk hebben ook de items beoordeeld die beschikbaar waren. De examenmatrijs en geschikte items zijn aangeboden ter validering. In november heeft de vaststellingscommissie de eerste variant van de kennis items besproken en vastgesteld.

Het ontwikkelnetwerk krijgt een structureel karakter. Op basis van bevindingen wordt gewerkt aan het door ontwikkelen of verbeteren van de exameninstrumenten.