Nieuwsbericht

Hoe is de factuur opgesteld?

19 juni 2018

Deelname aan ESTEL kost in 2020 € 32,00 per student per kalenderjaar (exclusief BTW). Het gaat dan om de studenten die bij DUO staan ingeschreven voor de kwalificaties waarvoor ESTEL examens aanbiedt. In de deelnemersovereenkomst is vastgelegd voor welke sector of sectoren uw school deelneemt. De factuur sluit aan bij de begroting en het jaarplan van ESTEL en deze wordt per kalenderjaar vastgesteld.