Kwalificerende examens en ontwikkelingsgerichte toetsen

Nieuwsbericht

Kwalificerende examens en ontwikkelingsgerichte toetsen

6 juli 2017

Bij de ontwikkeling van examen- en toetsinstrumenten geeft ESTEL prioriteit aan het ontwikkelen van kwalificerende examens bóven de ontwikkelingsgerichte toetsen.

 

Niveau 2 en 3

De eerste examenplannen die bij ESTEL ontwikkeld werden, waren de examenplannen voor de kwalificaties chauffeur wegtransport, logistiek medewerker en logistiek teamleider. Bij die ontwikkeling is gediscussieerd over het inzetten van kwalificerende kennisexamens. Als uitgangspunt is toen gesteld dat de kennis een voorwaarde is om een beroepsgericht examen met goed resultaat te kunnen afleggen. De kennisexamens maken geen onderdeel uit van de examenmix. Er is toen wel bepaald dat ESTEL ontwikkelingsgerichte theorietoetsen ontwikkelt.

 

Niveau 4

Ook bij de ontwikkeling van de examenplannen voor niveau 4 werd gediscussieerd over de behoefte aan kwalificerende kennisexamens. Als uitgangspunt is vastgesteld dat van een niveau 4 student een stevige basis aan kennis mag worden verwacht die niet altijd voldoende expliciet aan bod kan komen in een praktijkexamen. Ook voor de doorstroming naar het hbo is kennis een belangrijk onderdeel. Voor niveau 4 is het nodig kennis te expliciteren in een examen.

 

Kwalificerende examens krijgen prioriteit

ESTEL geeft prioriteit aan de ontwikkeling en vaststelling van de kwalificerende examens.
Dit betekent dat de ontwikkelingsgerichte toetsen op dit moment nog niet in ontwikkeling zijn. We kunnen om die reden nog geen opleverplanning geven van deze toetsen.