Startbijeenkomst nieuwe dossiers logistiek (23309 en 23310) 

Nieuwsbericht

Startbijeenkomst nieuwe dossiers logistiek (23309 en 23310) 

22 februari 2022

Op 24 januari heeft ESTEL de startbijeenkomst ‘nieuwe dossiers logistiek’ georganiseerd. Daarbij heeft ESTEL een toelichting gegeven over het ontwerp van de examen- en beoordelingsmix voor deze dossiers. Er waren vertegenwoordigers van meerdere scholen aanwezig. Vervolgens is een tegen lees ronde uitgezet. Daarbij konden de aanwezigen hun opmerkingen of vragen doen toekomen aan ESTEL. Deze input werd verwerkt in de opzet van de examen- en beoordelingsmix. Dit wordt voorgelegd ter vaststelling op 9 maart aanstaande.

Begin maart gaat ESTEL van start met bijeenkomsten van de ontwikkelgroepen. In deze bijeenkomsten staan de examenopdrachten en beoordelingsformulier op de agenda. Met elkaar stemmen we af over de inhoud van de documenten. Diegene die op 24 januari aanwezig waren hebben hiervoor een uitnodiging gekregen om deel te nemen.

Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan aan via info@stichtingestel.nl.