Nieuwe beoordelingsformulieren

Nieuwsbericht

Nieuwe beoordelingsformulieren

22 maart 2023

Door de deelnemende scholen is de behoefte geuit om naast het verslag kerntaak ook in de beoordelingsformulieren de mogelijkheid te hebben tot het genereren van een eindcijfer. Deze behoefte speelt vooral sterk wanneer er binnen 1 kerntaak sprake is van meerdere examens.

Samen met de Examenadviescommissie is tijdens meerdere bijeenkomsten nagedacht over hoe dit het beste kon worden vormgegeven in de beoordelingsformulieren.
De uiteindelijke oplossing is inmiddels doorgevoerd in het format voor het beoordelingsformulier. In nieuw gepubliceerde beoordelingsformulieren is het vanaf nu mogelijk om ook een eindcijfer voor het desbetreffende examen te genereren. Nieuwsgierig, kijk dan eens bij de proeves van Maritiem Officier in de Examenbank van ESTEL.