Besluit examens kwalificatie Maritiem Officier

Nieuwsbericht

Besluit examens kwalificatie Maritiem Officier

17 november 2017

ESTEL streeft naar een eenduidig aanbod van exameninstrumenten. Daarbij hecht het bestuur aan een eenduidige verantwoording van de keuzes die we binnen ESTEL maken voor de opzet van de examens.

Momenteel wordt er gewerkt aan twee varianten van examinering bij de kwalificatie Maritiem Officier alle Schepen (MOaS). In variant 1 worden Operational en Management Level gescheiden geëxamineerd, in variant 2 geïntegreerd. Het bestuur heeft besloten één variant van examinering te ontwikkelen wanneer er sprake is van Operational Level en Management Level binnen één kwalificatie.

De examens voor kwalificaties waarbij er sprake is van Operational Level en Management Level zullen in de gescheiden variant ontwikkeld worden, dit heeft het bestuur besloten. Deze variant sluit aan op de opzet en beoordelingswijze van overige kwalificaties binnen ESTEL. Dit is ook de variant die ESTEL in de toekomst zal blijven bedienen in onderhoud en actualisatie. De scholen die hier direct bij betrokken zijn al geïnformeerd.

Het bestuur vraagt alle scholen zich te blijven inzetten voor de ontwikkeling en vaststelling van de instrumenten. Alvast hartelijk dank daar voor!