Onderhoud en beheer

Nieuwsbericht

Onderhoud en beheer

3 juli 2019

Met de naderende zomervakantie voor de scholen is het voor ESTEL weer tijd om onderhoud aan de exameninstrumenten door te voeren.
De Examenadviescommissie heeft wijzigingen in enkele standaardformulieren voorgesteld. Hierdoor verbetert de uitleg in diverse documenten. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar voert ESTEL het onderhoud uit op alle exameninstrumenten. Daarnaast wordt de examenbank opnieuw ingericht. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar informeren we jullie over alle inhoudelijke wijzigingen.