Examenadviescommissie 27 mei

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 27 mei

17 juni 2020

Op 27 mei is de Examenadviescommissie van ESTEL weer bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is onderstaande naar voren gekomen:

 • Er zijn nieuwe vaststellingsformulieren ontwikkeld. Deze zijn vastgesteld.
 • Het Kwaliteitshandboek examinering is herzien.
  • De procesbeschrijving met betrekking tot het aanleveren van feedback is aangepast.
  • Een procesbeschrijving met betrekking tot de vaststellingsprocedure voor eerder vastgestelde exameninstrumenten is toegevoegd.
 • Het versiebeheer wordt gewijzigd. De documenten die gezamenlijk bij elkaar horen (bijvoorbeeld een theorie-examen en correctiemodel) worden gezamenlijk opgehoogd wanneer wijzigingen plaatsvinden. Daarnaast wordt de term ‘Versie’ in de titel (dit zie je vooral bij theorie-examens) vervangen door de term ‘Variant’.
 • Taalexamens worden niet gekoppeld aan een kerntaak in het document ‘Verslag kerntaak’.
 • Alle ‘Verslagen kerntaak’ worden niet gekoppeld in één document.
 • De instructie voor kaderexamens (document ‘Voorschriften’) wordt niet uitgebreid.
 • Voor de proeve Cargo ML (praktisch) mag bij hoge uitzondering worden afgeweken van de beoordelingssystematiek van ESTEL.
 • De huidige beoordelingssystematiek blijft gehandhaafd wanneer sprake is van de beoordelingsvorm ‘Bewijs’.
 • Het onderhoudsplan voor de zomer is vastgesteld.
 • Scholen worden ondersteund bij de overstap van Teletoets naar Remindo.