Evaluatiebijeenkomsten transport en logistiek

Nieuwsbericht

Evaluatiebijeenkomsten transport en logistiek

6 februari 2020

Er wordt op dit moment al flink geëvalueerd tijdens verschillende ontwikkelbijeenkomsten. Om iedereen de ruimte te geven om de bevindingen op de verschillende exameninstrumenten kenbaar te maken organiseren we de volgende evaluatiebijeenkomsten:


Logistiek medewerker en logistiek teamleider

Datum: Woensdag 11 maart
Tijd: 09:30 – 13:00 (inclusief lunch)
De volgende agendapunten zijn reeds bekend:
1. Doornemen van de bijgestelde exameninstrumenten naar aanleiding van de bijeenkomst op 2 oktober 2019.


Chauffeur wegvervoer

Datum: Woensdag 11 maart
Tijd: 13:30 – 16:00 (start met lunch om 13:00)
De volgende agendapunten zijn reeds bekend:
1. Doornemen huidige examenopdrachten:
– Voorstel wijziging casusopdracht routeplan.
2. Examen- en beoordelingsmix nieuw kwalificatiedossier.


Manager transport en logistiek (MTL) en logistiek supervisor (LS)

Datum: Woensdag 18 maart
Tijd: 09:30 – 13:00 (inclusief lunch)
De volgende agendapunten zijn reeds bekend:
1. We krijgen vaak de opmerking om de exameninstrumenten van beide kwalificaties meer gelijk aan elkaar te maken. Bij welke exameninstrumenten ligt de voorkeur?
2. Uiten per kwalificatie om de stand van zaken te bespreken.