Evaluatiebijeenkomst Logsitiek en Chauffeur wegvervoer

Nieuwsbericht

Evaluatiebijeenkomst Logsitiek en Chauffeur wegvervoer

31 maart 2020

Op 11 maart werden door ESTEL twee evaluatiebijeenkomsten gehouden. In de ochtend een bijeenkomst voor logistiek medewerker en logistiek teamleider. In de middag gevolgd door chauffeur wegvervoer.

Tijdens de bijeenkomst van logisitek zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen.

  • De door te voeren tekstuele aanpassingen in de opdrachten zijn doorgenomen. De deelnemers waren positief over de voorstellen. Dit draagt bij aan het eenduidig afnemen van de examens.
  • Er werd bekeken of de opdrachten voor logsitiek medewerker en logistiek teamleider voor de basis kentaken gelijk qua opzet konden zijn. Door het toevoegen van een BPV-portfolio opdracht bij logistiek teamleider is dit realiseren. Naar de mening van de deelnemers wordt het examen daardoor beter organiseerbaar.
  • Verder werden aanvullingen besproken op de omschrijving van de examenlocatie. Deze worden ook toegevoegd aan de examenopdrachten.
  • Het format en de uitwerking van de BPV-opdrachten werd doorgenomen. De deelnemers hebben een concept uitwerking ontvangen. Daarop kunnen zij hun reactie geven. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties worden nog aanpassingen doorgevoerd. De bedoeling is om met ingang van 1 september een nieuwe uitwerking van BPV-opdrachten beschikbaar te hebben.
  • Tijdens de evaluatiebijeenkomst van de chauffeur wegvervoer is er vooral gewerkt aan de casusopdracht Routeplan. Deze herziene opdracht is diezelfde week gelijk vastgesteld door de vaststellingscommissie.