Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek ESTEL

Nieuwsbericht

Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek ESTEL

23 februari 2021

In het activiteitenplan van ESTEL is opgenomen om een tevredenheidsonderzoek onder alle gebruikers uit te voeren. Het doel van het onderzoek is om de tevredenheid over de examenproducten en dienstverlening te meten en desgewenst te kunnen verbeteren. De opzet en vragenlijst wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur op 12 maart. Vervolgens ontvangen deelnemers van ESTEL de tevredenheidmeting in april met het verzoek deze in te vullen. Naar aanleiding van de retour ontvangen vragenlijst wordt een verbeterplan opgesteld. De uitkomsten worden gedeeld met de gebruikers van ESTEL.