Stand van zaken overdracht examens Wegtransport en Logistiek aan ESS

Nieuwsbericht

Stand van zaken overdracht examens Wegtransport en Logistiek aan ESS

1 februari 2023

Op 2 december 2022 heeft het bestuur besloten om uiterlijk 31 december 2023 de levering van examens Wegtransport en Logistiek te beëindigen. De betreffende scholen hebben daarvan eerder bericht ontvangen.
Op 24 januari heeft een eerste overleg tussen ESTEL en ESS plaatsgevonden. Daarbij is de principe-afspraak gemaakt om te streven naar een warme overdracht van alle examens voor de kwalificaties Wegtransport en Logistiek. Dus zowel de examens voor de nieuwe kwalificaties als die voor de oudere kwalificaties. Daarmee willen we bereiken dat er voor de scholen steeds één loket is voor al deze examens.
Er wordt op korte termijn een vervolgoverleg gepland om meer in detail te bekijken welke examens dat precies betreft en wat er nodig is voor een zorgvuldige overdracht. Uitgangspunt zal zijn dat de theorie-examens via Remindo blijven worden aangeboden. Voor de praktijkexamens (proeven van bekwaamheid) zal Praktijkbeoordelen niet beschikbaar zijn. Voor de nieuwe praktijkexamens zal worden bekeken of ESS Praktijk kan worden gebruikt voor digitale afname.
Uiteraard zullen we de scholen blijven informeren over de voortgang. Eventuele vragen kun je het beste richten aan info@stichtingestel.nl.