Laatste nieuwsbrief van ESTEL

Nieuwsbericht

Laatste nieuwsbrief van ESTEL

14 december 2023

Dit is de laatste nieuwsbrief van ESTEL. Afgelopen zomer zijn de examens voor de kwalificaties Wegtransport en Logistiek overgedragen aan ESS. De betreffende scholen zijn daarover eerder geïnformeerd. Binnenkort zullen die bij ESTEL definitief worden verwijderd van de Examenbank op de website, uit Remindo en uit Praktijkbeoordelen.
In 2024 gaat ESTEL verder onder de naam Examenservice Maritiem (ESM). ESM zal met de zes maritieme scholen examens blijven ontwikkelen en onderhouden voor de maritieme opleidingen. De betrokken scholen worden daarover apart bericht.
Rest ons om alle mensen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de activiteiten van ESTEL daarvoor hartelijk te bedanken en alle goeds te wensen!