Examens Moderne Vreemde Talen (MVT) Planner wegtransport en Logistiek supervisor

Nieuwsbericht

Examens Moderne Vreemde Talen (MVT) Planner wegtransport en Logistiek supervisor

15 december 2020

Voor de uitstromen Planner wegtransport en Logistiek supervisor zijn er nog geen volledige MVT-examens beschikbaar. ESTEL wil graag weten wat de behoefte is aan MVT-examens voor deze uitstromen. Als jullie school deze examens wil gaan inzetten laat het dan weten via info@stichtingestel.nl Geef daarbij ook aan wanneer je verwacht dat het eerste taalexamen wordt afgenomen. Indien meerdere scholen aangeven dat er behoefte is aan deze taalexamens wordt een ontwikkelgroep opgestart. Conform het vorig jaar genomen besluit bepaalt de ontwikkelgroep de te ontwikkelen examenvariant (losse examens per deelvaardigheid of geïntegreerde taalexamens voor de verschillende deelvaardigheden). 

Zijn er docenten van jullie school die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van taalexamens? Stuur dan een e-mail naar: info@stichtingestel.nl.