Deelnemersraad

Nieuwsbericht

Deelnemersraad

17 juni 2020

De online deelnemersraad van ESTEL werd door de deelnemers als positief ervaren.

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 zijn besproken. Daarnaast zijn de deelnemers geïnformeerd over de voortgang, het activiteitenplan en de begroting.

Verder werd er uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld over de beoordelingsystematiek. Net als over het aanbieden van taalexamens per deelvaardigheid of geïntegreerde taalexamens. Deze uitkomsten zijn ingebracht bij de Examenadviescommissie. Deze onderwerpen zijn verwerkt in adviezen aan het bestuur.

Nieuwe ontwikkelingen zijn ook in de deelnemersraad besproken. Zo gaat onderzocht worden op welke wijze slagingspercentages van theorie-examens gedeeld kunnen worden met scholen. Daarnaast gaan innovatieve vormen van examinering worden onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de verworvenheden van het corona-tijdperk. Tot slot is de behoefte aan keuzedeelexamens geïnventariseerd.