Deelnemersraad 13 mei

Nieuwsbericht

Deelnemersraad 13 mei

24 mei 2022

Tijdens de deelnemersraad werden de aanwezigen geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten en de opleverplanning voor 2022. Dit verloopt volgens planning. De aanmeldingen voor de vacature voor de EAC zijn besproken. Er zijn twee aanmeldingen ontvangen. Het bestuur neemt op basis van de argumenten tijdens de bijeenkomst, een besluit wie definitief de vacature gaat vervullen. De werkwijze en aanpak voor de werkgroep kwaliteit werd toegelicht. Aan alle deelnemers van de deelnemersraad is een oproep gedaan om leden voor de werkgroep kwaliteit voor 1 juni aan te melden.
 

Anders Examineren

De aanwezigen werden geïnformeerd over de bevindingen van het project van Examenservices. Vervolgens werd een ronde langs de deelnemers gedaan om te informeren over hoe hun school hierop inspeelt. Is er binnen jouw school behoefte om hierover te sparren, laat het ons weten. We verkennen graag met jou de mogelijkheden. Een verzoek aan info@stichtingestel.nl is voldoende!

In de wandelgangen horen we vragen over de voortgang van het ontwikkelen van de examens voor de nieuwe dossiers logistiek. In de deelnemersraad is de stand van zaken besproken. Hierbij de samenvatting.
 

Examenplannen

Alle examenplannen zijn vastgesteld en beschikbaar in de Examenbank van ESTEL.
 

Examenopdrachten

De examenopdrachten voor Logistiek Medewerker (25774) zijn gereed. Deze zijn aangeboden ter vaststelling. Planning 30 juni.

De examenopdrachten voor Logistiek Teamleider (25775) zijn in concept gereed. Deze worden aangeboden ter vaststelling op 15 juni.

De ontwikkeling van examenopdrachten voor Logistiek Supervisor (25776) en Specialist Transport en Logistiek (25777) start op 25 mei.
 

Theorie-examen

Ook de ontwikkeling van de theorie-examens is gestart. Intern bekijkt ESTEL welke items nog relevant zijn. Op 25 mei maken we aanvullende afspraken voor ontwikkelen van extra kennisitems.
 

Beroepsgerichte taalexamens

Voor generiek (B1 of A2 niveau voor deelvaardigheden) en beroeps specifiek (A1 of A2 niveau voor deelvaardigheden) zijn er taaleisen. De niveaus verschillen voor de betreffende deelvaardigheden. ESTEL heeft de volgende wens ontvangen: ‘als de beroepsgerichte examens de generieke eisen afdekken, ontstaat er een extra wens naar een omrekentabel om voor generiek weer op hetzelfde niveau uit te komen’. ESTEL onderzoekt wat hierin de mogelijkheden zijn.