Categorie: ESM

Laatste nieuwsbrief van ESTEL

14 december 2023

Dit is de laatste nieuwsbrief van ESTEL. Afgelopen zomer zijn de examens voor de kwalificaties Wegtransport en Logistiek...

Overdracht ESS

30 mei 2023

De documenten van onderstaande kwalificaties zijn overgedragen aan ESS. Chauffeur wegvervoer 25549 - niveau 2 Chauffeur wegvervoer 25549...

Stand van zaken overdracht examens Wegtransport en Logistiek aan ESS

1 februari 2023

Op 2 december 2022 heeft het bestuur besloten om uiterlijk 31 december 2023 de levering van examens Wegtransport...

Voortgang ESTEL

20 december 2022

In de afgelopen periode hebben meerdere deelnemende scholen Transport & Logistiek aangegeven over te stappen naar ESS. Tijdens...

Gwen Roll verlaat ESTEL

29 november 2022

Gwen heeft een nieuwe uitdaging gevonden: een andere baan. Zij werkt niet meer voor ESTEL. Gwen is goed...

Beoordelingsrapport ESTEL Her-certificering

22 februari 2022

Het beoordelingsrapport ESTEL van de her-certificering als examenleverancier staat onder ‘downloads’ op de website van ESTEL. Hierbij de...

Hercertificering examenleverancier ESTEL

11 oktober 2021

Het huidige certificaat 'Gecertificeerd examenleverancier' van ESTEL is inmiddels verlopen. Aan Hobéon is de opdracht verstrekt om een...

Andere manieren van examineren

20 september 2021

Veel innovaties richten zich op de doorontwikkeling van het onderwijs. Minder vaak wordt er nagedacht over innoveren van...

Tevredenheidsonderzoek

25 mei 2021

In april is onder de contactpersonen van ESTEL via mail de tevredenheidsmeting uitgezet. Via verschillende communicatiekanalen zijn de...

Tevredenheidsmeting

21 april 2021

Beste relatie, De deelnemers van ESTEL hebben een link naar de tevredenheidsmeting van ESTEL ontvangen. Heb je de tevredenheidsmeting...

Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek ESTEL

23 februari 2021

In het activiteitenplan van ESTEL is opgenomen om een tevredenheidsonderzoek onder alle gebruikers uit te voeren. Het doel...

Uitgelicht kwaliteitshandboek Vaststellen – Inrichting proces van vaststellen

15 december 2020

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In deze nieuwsbrief gaan we in op het vaststellingsproces van exameninstrumenten. Hierbij...

Examens Moderne Vreemde Talen (MVT) Planner wegtransport en Logistiek supervisor

15 december 2020

Voor de uitstromen Planner wegtransport en Logistiek supervisor zijn er nog geen volledige MVT-examens beschikbaar. ESTEL...

Examenadviescommissie 18 november

15 december 2020

Op 18 november is de Examenadviescommissie van ESTEL weer bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is onderstaande naar voren...

Bestuur 4 december 2020

15 december 2020

De belangrijkste onderwerpen van de bestuursvergadering van 4 december waren het activiteitenplan en de begroting voor...

Uitnodiging voor een regiobijeenkomst

23 september 2019

Aan de opleidingsmanagers, Graag nodigen we u of een vertegenwoordiger van...

Terugkoppeling evaluatiebijeenkomst Transport en Logistiek

5 juni 2018

Maandag 12 maart vond de evaluatiebijeenkomst over de exameninstrumenten Transport en Logistiek plaats. Het ochtendprogramma bestond uit een...

Gevalideerde exameninstrumenten per 1-8-2018

11 september 2017

Op Profiel.nl - onafhankelijk nieuwsplatform voor MBO - is een artikel geplaatst over het ontwikkelen van exameninstrumenten in...

ESTEL groeit

6 juli 2017

Het aantal scholen dat deelneemt aan de ESTEL groeit. In de afgelopen periode hebben 2 scholen zich als...

Veiligheid website

24 mei 2017

De website van ESTEL is gebouwd in een zogenaamde open source (open omgeving). Dit heeft helaas als belangrijk...

Klanttevredenheidsonderzoek

31 januari 2017

Deze maand verstuurt ESTEL een link naar een digitale enquête. Dit om de tevredenheid van de leden te meten....

Fijne feestdagen

14 december 2016

ESTEL wenst al haar relaties hele fijne feestdagen en proost alvast op een voortzetting van de goede samenwerking...

Klanttevredenheidsonderzoek

14 december 2016

Het bestuur is heel benieuwd wat jij vindt van de kwaliteit van ESTEL. Daarom sturen we in januari...