Terugkoppeling bijeenkomsten examenadviescommissie en bestuur

Nieuwsbericht

Terugkoppeling bijeenkomsten examenadviescommissie en bestuur

30 oktober 2019

In september zijn er weer bijeenkomsten geweest van de examenadviescommissie en het bestuur. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

  • De Handreiking voor de ontwikkeling van geïntegreerde taalexamens is vastgesteld. In deze Handreiking staat de visie op deze examinering beschreven en daarnaast het ontwikkelings- en vaststellingsproces. De Handreiking is te vinden in de examenbank via de website van ESTEL.
  • Omdat het vaststellingsproces niet overal efficiënt verloopt, is besloten om dit proces anders in te richten. Dit betekent dat de VC’s niet langer de taak hebben om de examens ook inhoudelijk te beoordelen. Het bedrijfsleven zal voortaan worden vertegenwoordigd in de ontwikkelgroepen, zodat daar de inhoudelijke discussie kan plaatsvinden.

Daarnaast zal voor elke vaststelling nog een (fysieke) bijeenkomst van de ontwikkelgroep plaatsvinden, zodat volkomen duidelijk is welke content wordt voorgelegd aan de VC en examens ook daadwerkelijk compleet worden aangeleverd. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de bezetting tijdens deze bijeenkomsten.

  • We krijgen soms de vraag of we de toekenning van een cijfer en beoordelingsformulieren anders kunnen inrichten, omdat registratiesystemen van sommige scholen hier niet mee uit de voeten kunnen. Er is besloten dat ESTEL uitsluitend de beoordelingssystematiek hanteert zoals deze staat beschreven in het Kwaliteitshandboek examinering. Deze is te vinden in de examenbank.
  • In verband met het invullen van de ontwikkelagenda 2020 en verder zal elk half jaar input worden opgehaald. Een dringend verzoek aan de scholen om op dergelijke oproepen voor input te reageren. Zie bijvoorbeeld de uitnodigingen voor de regiobijeenkomsten.
  • In verband met dyslectische examenkandidaten wordt soms gevraagd naar mogelijkheden tot verklanking in Teletoets. Er is besloten dat scholen zelf het al dan niet verklanken van digitale examens inrichten.