Bestuur 3 december 2021

Nieuwsbericht

Bestuur 3 december 2021

20 december 2021

Het bestuur van ESTEL vergaderde op 3 december. Daarbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Florus Roelofsen (Nova College) is benoemd als secretaris van het bestuur.
  • Hobéon heeft ESTEL gecertificeerd als examenleverancier voor het mbo. De rapportage gaf aan dat alle exameninstrumenten voldoen aan de Norm voor valide exameninstrumenten en dat ook de processen en de organisatie aan de eisen voldoen. Een mooi resultaat!
  • Het bestuur stelde het activiteitenplan, zoals besproken met de deelnemersraad, en de begroting voor 2021 vast.
  • Het bestuur nam de adviezen van de EAC (zie het bericht over de terugkoppeling van de EAC in deze nieuwsbrief) over.
  • Tijdens de bestuursvergadering en daarna tijdens een overleg met de kerngroep van de BTG MTLM werd uitgebreid stilgestaan bij de positionering van ESTEL. De vraag van de scholen verandert en de vraag is hoe ESTEL daar goed op kan aansluiten. In februari worden plannen besproken om tot een flexibeler / gevarieerder aanbod van examens te komen.
  • Onderzocht wordt of en hoe ESTEL kan samenwerken met ESS Handel & mode dat ook examens aanbiedt voor de logistieke kwalificaties.