Kennisexamens en taalexamens en Corona

Nieuwsbericht

Kennisexamens en taalexamens en Corona

12 mei 2020

Uitgangspunt van examens in het mbo is dat deze zoveel als mogelijk doorgaan, mits dit op een veilige en verantwoorde wijze kan. Er zijn voldoende mogelijkheden om kennisexamens en taalexamens mondeling of via TeleToets verantwoord volgens RIVM* voorwaarden te organiseren. Indien van toepassing is er een optie om te werken met kleinere groepen en/of meer toezichthouders inzetten.

*Dit kan met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM: alle betrokkenen (examenkandidaten, docenten, surveillanten) zijn gezond en kunnen tot elkaar steeds 1,5 meter afstand houden. Bij het wachten voor en na afloop van het examen dienen allen aanwezigen het samenscholingsadvies in acht te kunnen nemen. Dit betekent dat de school moet zorgen dat voor de studenten duidelijk is wat de regels zijn op het schoolplein voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal kan ontstaan.