Examenadviescommissie 9 september

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 9 september

8 oktober 2020

Op 9 september is de Examenadviescommissie van ESTEL weer bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is onderstaande naar voren gekomen:

  • Voor de oplevering van taalexamens zijn verschillende oproepen gedaan aan de deelnemers voor ontwikkelaars en vaststellers. Helaas zijn hier nog onvoldoende reacties op geweest. Voor de Maritieme sector zullen de deelnemende scholen nu geschikte ontwikkelaars en vaststellers aanwijzen. Voor de sector Transport & Logistiek wordt een beroep gedaan op de landelijke netwerken om daar de noodzaak tot ontwikkelaars en vaststellers onder de aandacht te brengen. Feit blijft dat wanneer geen inhoudsdeskundigen kunnen worden geleverd er ook geen taalexamens kunnen komen.
  • Er is een verzoek gedaan tot het wijzigen van de exameninstrumenten zodat ze beter geschikt zijn voor dyslecten. Er is uitgezocht welke tijdsinvestering nodig is om deze wijzigingen door te voeren. Er is besloten om de benodigde wijzigingen door te voeren in 2021, tenzij andere activiteiten een hogere prioriteit hebben.
  • Er wordt gewerkt aan een Servicedocument Organiseren/voorbereiden van examens.
  • De samenstelling van de examenadviescommissie is gewijzigd (meer informatie). Er is nog een positie vacant voor een vertegenwoordiger vanuit de sector Transport & Logistiek.
  • De theorie-examens zijn overgezet van Teletoets naar Remindo. Samen met de Examenadviescommissie zijn enkele technische instellingen bepaald.
  • Het Kwaliteitshandboek Examinering van ESTEL is geëvalueerd door de Examenadviescommissie. De actuele versie is hier te vinden.
  • In het kader van de PDCA-cyclus worden de verschillende commissies van ESTEL geëvalueerd. Hiervoor is een werkwijze opgesteld.