Bewerkersovereenkomst

Nieuwsbericht

Bewerkersovereenkomst

17 november 2017

De afgelopen periode hebben enkele scholen aan hun examenstichting(en) gevraagd naar een Bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In een Bewerkersovereenkomst maken partijen afspraken om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van met name studenten wordt omgegaan. Formeel is de school verantwoordelijk voor de Bewerkersovereenkomsten met de verschillende ‘bewerkers’ van de gegevens van hun studenten. Om de scholen te ontzorgen, zullen de examenstichtingen Examenwerk, Stem, ESTEL, SOESV, StECI en Examenplatform Entree Bewerkersovereenkomsten aan de scholen opsturen die zij daarvoor kunnen gebruiken.

Er lopen nog twee trajecten die we graag daarvóór afronden.

  1. Binnen de vereniging ExSamen, waarin de meerderheid van de examenstichtingen is verenigd, wordt op dit moment bekeken of het voorbeeld van de MBO Raad kan worden gebruikt. In dat geval kunnen alle scholen met alle examenleveranciers dezelfde Bewerkersovereenkomst sluiten.
  2. In mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als die gevolgen heeft voor de inhoud van de Bewerkersbijeenkomst, dan zullen we die meteen meenemen.

We verwachten dat we begin 2018 de Bewerkersovereenkomsten aan alle scholen kunnen voorleggen.