Specificaties

Datum: 17 februari 2017
Tijdstip: 10:00 tot 13:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2 Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingscommissie binnenvaart