Specificaties

Datum: 23 mei 2023
Tijdstip: 13:00 tot 16:00
Locatie: Online via Teams

Agenda item

Vaststellingscommissie beroepsgerichte taalexamens Maritiem officier

Onderwerp: Lees- en Schrijfexamens