Specificaties

Datum: 03 oktober 2019
Tijdstip: 10:00 tot 15:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Vaststellingsbijeenkomst Zeevaart

 • Casusopdracht Navigatie ML (theoretisch) N4 versie 1
 • Proeve Navigatie ML (praktisch) N4
 • Casusopdracht technisch ML N4 versie 1
 • Casusopdracht technisch ML N4 versie 2
 • Theorie-examen stabiliteit ML N4 versie 1
 • Theorie-examen stabiliteit ML N4 versie 2
 • Theorie-examen wetgeving en milieu ML N4 versie 1
 • Theorie-examen wetgeving en milieu ML N4 versie 2
 • Cesuur wetgeving en milieu en stabiliteit ML N3
 • Wetgeving en milieu OL versie 1
 • Wetgeving en milieu OL versie 2
 • Casusopdracht ladingbehandeling ML N4 versie 1
 • Proeve Cargo ML n4