Specificaties

Datum: 20 februari 2020
Tijdstip: 10:00 tot 16:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Schipper Binnenvaart

Examenplan en verantwoordingsdocument Matroos KD 2019

 • Voorgestelde wijzigingen controleren
 • Alle vakkennis/vaardigheden verantwoorden
 • Uitbreiding verantwoording controleren

Examenopdracht passagiersvaart

 • Bepalen los examen of opdracht in proeve Verzorgen belading
 • Controleren of conceptopdracht uitvoerbaar is op alle scheepstypen
 • Eventueel ontwikkelen calamiteitenplan

Overige proeves Matroos

 • Controleren gewijzigde indeling opdrachten

Examenplan en verantwoordingsdocument Schipper KD 2019

 • Voorgestelde wijzigingen controleren
 • Controleren beroepsvereisten
 • Alle vakkennis/vaardigheden verantwoorden
 • Uitbreiding verantwoording controleren

Aanvullende eisen basisdeel Schipper (passagiersvaart)

 • Tijdsduur bepalen
 • Controleren uitbreiding opdracht 1
 • Ontwikkelen aanvulling passagiersvaart opdracht 2

Theorie-examen Vaarreglementen

 • Ontwikkelen ontbrekende vragen/opdrachten
 • Verwerken feedback