Specificaties

Datum: 30 oktober 2019
Tijdstip: 11:00 tot 15:00
Locatie: STC, Rotterdam

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst MTL Logistiek

Informatie bij het agendapunt.

  • Ontwikkelen versie 2 casusopdracht distributiecentrum
  • Verbeteren puntenverdeling in het correctiemodel casusopdracht distributiecentrum
  • Nieuwe items theorie-examen logistiek in gezamenlijkheid met logistiek supervisor