Specificaties

Datum: 19 september 2019
Tijdstip: 10:00 tot 16:00
Locatie: Examenservices, Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkel/evaluatiebijeenkomst Binnenvaart

  • Ontwikkelen definitieve examenmatrijs Vaarreglementen (schipper)
  • Evalueren matroos-examens
  • Ontwikkelen kennisboom Laden en lossen (schipper)